Letar du efter en bilskrot?

Vi tar hand om allt

Inga förfrågningar är för stora eller för krångliga för oss. Vi tar emot de allra flesta typer av material och ser till att de gör nytta som ny råvara. Det är inte bara bra för dina affärer, utan också en viktig vinst för miljön. Läs mer nedan om de material vi tar emot.

Järn- och järnskrot

Järnåtervinning är en viktig pusselbit i att sänka den globala miljöpåverkan. En av fördelarna med att återvinna järnskrot är att det går att smälta ner i princip hur många gånger som helst.

Koppar och övriga metaller/metallskrot

De vanligaste på typerna av metaller (utöver järn) som våra anläggningar hanterar och återvinner, kommer från privatpersoner och företag som säljer koppar, mässing, aluminium och rostfritt stål.

Fordon

Hos oss blir uttjänta bilar återvunna till rena material igen. Vi är Sveriges största bilskrotare och tar emot alla typer av skrotbilar, bussar och andra fordon. För dig som lämnar in bilen erbjuder vi en marknadsmässig ersättning. En bil innehåller flera olika typer av material: metaller, glas, plast och farligt avfall. Vi tar vara på hela bilen och ser till att alla delar återvinns på ett säkert och miljömässigt sätt.

Läs mer om hur du skrotar ett fordon

Elektronik

Att ta vara på förbrukad elektronik är en mycket viktig insats för miljön, både på lång och kort sikt. Elektronikskrot kan klassificeras på en rad olika sätt och kan ibland klassas som farligt avfall, det är därmed av högsta vikt att avfallet hanteras och återvinns på rätt sätt. Om avfallet hamnar i naturen finns stora risker för negativa effekter på djur, växter och människor. När du lämnar elektronikskrot hos oss kan du vara säker på att avfallet hanteras rätt, för att minimera miljöpåverkan och säkerställa att farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt.

Glas

Glas har hög återvinningsbarhet både när det gäller förpackningar eller restprodukter från annan skrot så som skrotbilar. Som med alla typer av material avgör materialets renhet möjligheterna att utvinna nytt glas av avfallet. Skräp, rost eller rester av andra produkter kan påverka kvaliteten på glasavfallet och därmed även dess återvinningsbarhet. Men i regel är glas ett enkelt material att ta vara på.

Plast

Plast är en av världens mest återvinningsbara material. De flesta typer av plast går att smälta ner och göra nya produkter av – i princip hur många gånger som helst. Ju renare materialet är, desto lättare är det att återvinna. Idag tar vi emot flera typer av plast, så som förpackningar, emballage och industriplast.

Papper & well

Många pappers- och kartongprodukter kan återvinnas och bli till nya produkter. Återvinning av dessa material hjälper till att spara träd och minskar energi- och vattenanvändning i papperstillverkningsprocessen. Genom att separera ditt wellpapp från dina kontorspapper kan du dessutom få en bra avsättning när du lämnar in avfallet hos oss. Vi tar emot alla typer av papper och kartong och ser till att de kommer till användning även i framtiden.

Farligt avfall

Hanteringen av farligt avfall måste utföras med största omsorg och enligt gällande lagar och föreskrifter. Vi kan erbjuda en lösning för ert farliga avfall och du kan känna dig trygg med att vi tar hand om materialet på rätt sätt. Ta kontakt med oss för att få reda på mer om hur vi kan hjälpa dig på våra anläggningar och med stöttning från våra samarbetspartners.

Trä

Återvinning av trä är ett viktigt och effektivt sätt att utvinna biobränsle, vilket i sin tur blir till energi och varmvatten till många svenska hushåll. Vi hjälper dig med såväl emballageträ, rivningsträ och träspill. Vi sorterar materialet och separerar eventuella metaller. Därefter återvinns materialen som energi eller i nya produkter som till exempel skivmaterial.

Övrigt avfall

Allt material som av olika anledningar inte går att återvinna till nya råvaror sorteras under övrigt avfall. Detta delar vi i sin tur upp i brännbart material som används vid energiåtervinning (ofta fjärrvärme) och obrännbara material som till exempel gips, tegel, schaktmassor och betong som går till deponi. Vi jobbar ständigt med att utveckla vår resursåtervinning av både brännbart och obrännbart material. Detta gör vi för att möta nya regelverk och vår gemensamma önskan att ta tillvara mer av alla de olika materialen som vi hanterar för våra kunder och på våra anläggningar.

Hitta en anläggning nära dig

Vi hämtar de allra flesta sorters avfall på plats hos dig. Vill du komma förbi har vi 25 anläggningar i södra och mellersta Sverige.

Vi använder cookies på den här sidan

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, för att kunna visa personligt anpassat innehåll, analysera trafiken på sidan och för att förstå var våra besökare kommer ifrån. Genom att välja ”Jag accepterar” ger du ditt samtycke. Du kan också välja ”inställningar” för att göra egna val.