Letar du efter en bilskrot?

Vi tar hand om allt

Inga förfrågningar är för stora eller för krångliga för oss. Vi tar emot de allra flesta typer av material och ser till att de gör nytta som ny råvara. Det är inte bara bra för dina affärer, utan också en viktig vinst för miljön. Läs mer nedan om de material vi tar emot.

Järn & Järnskrot

Järnåtervinning är en viktig pusselbit i att sänka den globala miljöpåverkan. En av fördelarna med att återvinna järnskrot är att det går att smälta ner i princip hur många gånger som helst.

Återvinna och sälja järnskrot

Genom att sälja järnskrot och återvinna ditt järn och stål bidrar du till minskat behov av ny malmbrytning vilket i sin tur ger en stor energibesparing.

Våra skrotpriser

Det finns många saker som påverkar skrotpriset, framför allt kvalitet och mängd, men också hur skrotet behöver hanteras och om det behöver transporteras.

Våra kunder kan alltid vara trygga i att få rätt skrotpriser och ersättning för sitt järnskrot. Vi har lång erfarenhet och hjälper dig med både information och rådgivning för att återvinningen ska bli en lönsam affär både idag och för kommande generationer.

Vill du sälja skrot? Hör av dig till din lokala Skrotfraganläggning för aktuellt skrotpris.

Koppar & Övriga metaller/metallskrot

De vanligaste typerna av metaller (utöver järn) som våra anläggningar hanterar och återvinner, kommer från privatpersoner och företag som säljer koppar, mässing, aluminium och rostfritt stål.

Sälja kopparskrot

Att sälja kopparskrot till oss är en mycket bra idé eftersom processen att smälta ner metall bara kräver en bråkdel av den energi som behövs jämfört med att utvinna materialet på nytt.

Sälja mässing

Mässing är ett också ett material som kan återvinnas om och om igen. Exempel på produkter som kan vara tillverkade mässing: ljusstakar, ventiler, bleckblåsinstrument etc.

Sälja aluminium

Att återvinna aluminium sparar hela 95% jämfört med den energi som förbrukas vid framställning av primäraluminium. Så kom till oss med allt från gamla tak och väggbeklädnad till företagets produktionsspill så sparar vi energi tillsammans.

Sälja rostfritt

Ofta hittar vi rostfritt stål av olika kvaliteter och legeringar i konstruktioner, rör och cisterner. Men också i våra hushåll som diskbänkar eller hushållsartiklar.  Det är ett material som lämpar sig väl för återvinning och vi hjälper er att klassa och analysera materialet för rätt ersättning.

Fordon – Bilskrot & Bildemontering

Tänker du skrota bilen kan du göra det på de allra flesta av Skrotfrags anläggningar. Hos oss blir uttjänta bilar återvunna och till rena material igen. Vi är Sveriges största bilskrotare och tar emot alla typer av skrotbilar. På några av våra anläggningar tar vi också emot bussar och andra större fordon. För dig som lämnar in bilen erbjuder vi en marknadsmässig ersättning. En bil innehåller flera olika typer av material: metaller, glas, elektronik, plast och farligt avfall. Vi tar vara på hela bilen och ser till att alla delar återvinns på ett säkert och miljömässigt sätt.

Läs mer om hur du skrotar ett fordon

Elektronik & Elektronikskrot

Att ta vara på förbrukad elektronik är en mycket viktig insats för miljön, både på lång och kort sikt. Elektronikskrot kan klassificeras på en rad olika sätt och kan ibland klassas som farligt avfall, det är därmed av högsta vikt att avfallet hanteras och återvinns på rätt sätt. Om avfallet hamnar i naturen finns stora risker för negativa effekter på djur, växter och människor. När du lämnar elektronikskrot hos oss kan du vara säker på att avfallet hanteras rätt, detta för att minimera miljöpåverkan och säkerställa att farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. Har du frågor är det bara att kontakta en filial i närheten eller någon av våra säljare så hjälper vi dig vidare.

Glas

Vi återvinner glas

Glas har hög återvinningsbarhet både när det gäller förpackningar eller restprodukter från annat skrot så som skrotbilar. Som med alla typer av material avgör materialets renhet möjligheterna att utvinna nytt glas av avfallet. Skräp, rost eller rester av andra produkter kan påverka kvaliteten på glasavfallet och därmed även dess återvinningsbarhet. Men i regel är glas ett enkelt material att ta vara på.

Plast

Vi återvinner plast

Plast är ett material som lämpar sig bra för att återvinna. De flesta typer av plast går att smälta ner och göra nya produkter av – i princip hur många gånger som helst. Ju renare materialet är, desto lättare är det för oss att återvinna. Idag tar vi emot flera typer av plast, såsom krymp- och sträckfilm, plastemballage och olika typer av industriplast. Har du frågor är det bara att kontakta en filial i närheten eller någon av våra säljare så hjälper vi er vidare.

Papper & Well

Vi återvinner papper och wellpapp

Många pappers- och kartongprodukter kan återvinnas och bli till nya produkter. Återvinning av dessa material hjälper till att spara träd och minskar energi- och vattenanvändning i papperstillverkningsprocessen. Genom att separera ditt wellpapp från dina kontorspapper kan du dessutom få rätt ersättning när du lämnar in avfallet hos oss. Vi tar emot många typer av papper och kartong och ser till att de kommer till användning även i framtiden. Har du frågor är det bara att kontakta en filial i närheten eller någon av våra säljare så hjälper vi er vidare

Farligt avfall

Vi hanterar farligt avfall

Hanteringen av farligt avfall måste utföras enligt gällande lagar och föreskrifter. Vi erbjuder en lösning för ditt farliga avfall och du kan känna dig trygg med att vi tar hand om materialet på rätt sätt. Vi erbjuder emballage för farligt avfall och ombesörjer med transport och kan bistå med rapportering enligt gällande regelverk.

Transformatorer

Ska du till exempel skrota transformatorer innehåller de ofta återvinningsbar transformatorolja men även metaller som koppar, järn och aluminium, som du får rätt betalt för. Ta kontakt med oss för att få reda på mer om hur vi kan hjälpa dig på våra anläggningar.  Eller så slår du oss en signal om du vill att vi kommer ut och hjälper dig på plats.

Trä

Vi återvinner ditt trä

Återvinning av trä är ett viktigt och effektivt sätt att utvinna biobränsle, vilket i sin tur blir till energi och varmvatten till många svenska hushåll. Vi hjälper dig med såväl emballageträ, rivningsträ och träspill. Vi sorterar materialet och separerar eventuella metaller. Därefter återvinns materialet som energi till värme och el, eller i nya produkter som till exempel olika skivmaterial.

Övrigt avfall

Material som av olika anledningar inte går att återvinna till nya råvaror sorteras under övrigt avfall. Detta delar vi i sin tur upp i brännbart material som används vid energiåtervinning (ofta fjärrvärme) och obrännbart material som till exempel gips, tegel, schakt-/konstruktionsmassor och betong. Vi jobbar ständigt med att utveckla vår resursåtervinning av både brännbart och obrännbart material. Detta gör vi för att möta nya regelverk och vår gemensamma önskan att ta tillvara mer av alla de olika materialen som vi hanterar för våra kunder och på våra anläggningar.

Ta emot konstruktionsmaterial

Rena material i sten, betong, tegel, klinker eller schaktmassor återanvänds som konstruktionsmaterial och/eller körs till deponi på en godkänd anläggning. 

Ta emot betong

Betong med eller utan armering och som är fri från föroreningar återanvänds ofta som konstruktionsmaterial, kontakta oss så hjälper vi er med en lösning för att kunna återvinna den på bästa sätt.

Hitta en anläggning nära dig

Vi hämtar de allra flesta sorters avfall på plats hos dig. Vill du komma förbi har vi 25 anläggningar i södra och mellersta Sverige.

Vi använder cookies på den här sidan

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, för att kunna visa personligt anpassat innehåll, analysera trafiken på sidan och för att förstå var våra besökare kommer ifrån. Genom att välja ”Jag accepterar” ger du ditt samtycke. Du kan också välja ”inställningar” för att göra egna val.