Letar du efter en bilskrot?

En bra deal – för ditt företag och planeten


Här får du bra betalt för det resursmaterial du kan sälja till oss och rimliga priser på avfall du vill bli av med. Kunnig och personlig service ingår alltid, oavsett om du ansvarar för avfallet från ett större industriföretag, en mindre firma eller vill skrota din bil privat. Vi finns här för att göra det enkelt för dig att göra rätt.

Det är alltid nära till en anläggning där du kan skrota din bil och lämna in ditt järn och dina metaller. Du får snabb service och det är enkelt för dig att lasta av och få vägt in ditt material. Vi ser till att du får rätt ersättning – och betalt samma dag. Om det underlättar för dig kan vi även hämta material på plats eller ställa ut en container.

På anläggningarna tar vi emot:

 • Stål och järnskrot

 • Övriga metaller

 • Skrotbilar

 • Kom med materialet själv 
till närmaste anläggning

 • Du kan också få hjälp med hämtning

 • Du får betalt samma dag

Vill du sälja järn och metall?

Välkommen till din närmaste anläggning med ditt järn 
och dina metaller.

Hitta anläggning här

Vi kan även hämta på plats och har utrustning för att hantera både stora och mindre mängder material.

Du får snabb service och det är enkelt för dig att lasta av och få vägt ditt material.

Det här behöver du ha med dig

För din och vår säkerhet vill vi att du legitimerar dig.

Du får betalt direkt

Du får alltid rätt ersättning för materialet enligt gällande dagspris.

Utbetalningar sker direkt via 
Swish och du ser pengarna samma dag, eller så sker utbetalning till ditt bankkonto.

Vi tar emot personbilar och tunga fordon från företag och privatpersoner. Som företagsleverantör av skrotbilar till oss kan du välja att få en direkt utbetalning via bankgiro eller att bli fakturakund. Privatpersoner får betalt direkt via Swish. De flesta av våra anläggningar kan ombesörja hämtning av ditt fordon, oavsett storlek.

Varför skrota bilen hos Skrotfrag?

 • Du är alltid välkommen att lämna in ditt fordon till oss, vi betalar samma dag via Swish.

 • Kan du inte transportera fordonet på egen hand erbjuder de flesta av våra anläggningar hämtning. Boka hämtning här

 • Av våra 25 anläggningar är 22 auktoriserade av Länsstyrelsen och kan avregistrera fordon hos Transportstyrelsen.

 • Som en av Sveriges största bilskrotare garanterar vi att ditt fordon omhändertas enligt gällande lagstiftning och med omtanke för miljön.

Så här går det till

Om du kommer själv med skrotbilen till en av våra auktoriserade anläggningar får du direkt betalt via Swish, ersättningens storlek beror på om fordenet är komplett eller ej.

Om du bokar hämtning av fordonet är det oftast gratis, men eftersom vi står för transporten utgår ingen ersättning för skrotbilen.

Det här behöver du ha med dig

Om du själv lämnar in ditt fordon för skrotning behöver du registreringsbevis, del 2 (gul del) och giltig legitimation.

Om du är ombud för någon annan behöver du registreringsbevis, del 2 (gul del) signerat av ägaren. I fältet övrig anmälan skriver ägaren: 
”Jag godkänner att bilen lämnas till skrot.” Ta även med en ifylld och underskriven fullmakt från ägaren. Ladda ner en pdf för utskrift här. Ta också med giltig legitimation både för dig själv och ägaren.

Om du saknar registreringsbevis kan du ringa din närmsta 
anläggning så hjälper vi till, eller beställa ett nytt här.

Du får betalt direkt

Privatpersoner får insättning via bankkonto eller Swish samma dag. Företag får utbetlaning via bankgiro eller kan välja att bli fakturakund.

Vi ser till att fordonet blir avregistrerat via Transportstyrelsen, som i sin tur skapar en återbetalning av vägskatt och försäkringspremie till dig i samarbete med ditt försäkringsbolag.

Du brukar det du har och återanvänder så långt som det är möjligt, men nya maskiner och tekniker kan också effektivisera arbetet. Låt dina uttjänta fordon och redskap blir till ny utrustning som i sin tur utvecklar skogs- och lantbruket. Tillsammans skapar vi ett cirkulärt och hållbart flöde av material och sparar på ändliga resurser och tillgångar.

Vi tar hand om:

 • Stål och järnskrot

 • Övriga metaller

 • Maskiner och utrustning

Vill du sälja järn och metall?

Välkommen till din närmaste anläggning med järn, och dina metaller.

Hitta anläggning här

Du får snabb service och det är enkelt för dig att lasta av och få vägt ditt material.

Vi kan även hämta på plats och har utrustning för att hantera både stora och mindre mängder material.

Det här behöver du ha med dig

För din och vår säkerhet vill vi att du legitimerar dig
. Ska du lämna in ett uttjänt fordon behöver du ha med dig registreringsbevis.


Se vad du ska tänka på när du skrotar ett fordon här

Du får betalt direkt

Du får alltid rätt ersättning för materialet enligt gällande dagspris. Utbetalningar sker direkt via Swish och du ser pengarna samma dag, eller så sker utbetalning till ditt bankkonto.

Oavsett om du driver ett mindre företag eller en större koncern efterfrågar dina kunder ökad hållbarhet i tillverkningen. Från våra filialer och certifierade produktionsanläggningar hjälper vi dig att nå dina hållbarhetsmål, följa lagstiftningen och skapa verkligt värde för dig och din verksamhet. Vi kan öka din återvinning och effektivitet och du kan minska utsläpp och kostnader.

Det här hjälper vi dig med

 • Återvinning av produktionsspill från bearbetande industri

 • Järn, stålskrot och andra metaller

 • Brännbart, wellpapp, trä och plast

 • Vi hanterar farligt avfall och säkerställer 
rätt behandlingsmetod

 • Allt material och produktionsspill omhändertas på bästa sätt och enligt gällande lagstiftning.

 • Emballage och containrar i rätt modeller säkerställer att ni får bra flöde, hög fyllnadsgrad och minskade transporter/kostnader.

  Se ett urval här

Så här jobbar vi ihop:

1. Ditt behov är alltid i centrum

Vi börjar med att göra en analys av ditt återvinningsbehov. Vilken typ av avfall har du, hur mycket är det och på vilket sätt har du möjlighet att sortera? Behövs det under ett projekt eller löpande? Vi ser över din verksamhet och gör upp en plan som passar både hur den fungerar idag och hur ni vill arbeta i framtiden.

2. Personlig kontakt – när du vill ha det

Du har alltid en kontaktperson som hjälper dig när du behöver, vi är bara ett samtal bort. Men mycket kan du också sköta själv via vår smidiga kundportal; till exempel beställa extra tömning av container eller ta ut statistik för olika typer av rapporter. Vi bistår med kunskap och utbildning och när något nytt dyker upp hittar vi alltid en bra lösning.

3. Utvecklas, det gör vi tillsammans

Efter en tid när vi vet mer om varandra och du har behov av att utveckla verksamhetens återvinning är vi bollplank i det arbetet. Kanske går det att sortera annorlunda och få fram ännu renare material? Det finns alltid förbättringspotential och i vår organisation finns expertkunskap redo att användas.

Ett urval av våra containrar och kärl

Har du ett stort eller ett mindre projekt? Det spelar ingen roll. Rivning av en industrilokal och nybyggnad av en fastighet kräver olika lösningar. Men vi är där - på plats om det behövs - och ger dig rätt förutsättningar för att projektet ska följa både tidplan och gällande lagstiftning kring byggavfall.

Det här hjälper vi dig med

 • Anpassade lösningar efter projektets förutsättningar

 • Stora flak, containrar, mindre kärl eller storsäckar.

  Se ett urval här

 • Vid större flöden eller utrymmesbrist kan materialet lastas direkt på bil.

 • Vi hanterar järn och metaller samt betong, trä, isolering, plast, brännbart och andra material som uppstår i projektet.

 • Vi har god materialkännedom, ger snabb service och har kompetens kring sorteringskrav.

 • Utrustning och arbetssätt säkerställer att drift och tidplan hålls.

Så här jobbar vi ihop:

1. Ditt behov är alltid i centrum

Vi börjar med att göra en analys av ditt återvinningsbehov. Vilken typ av avfall har du, hur mycket är det och på vilket sätt har du möjlighet att sortera? Behövs det under ett projekt eller löpande? Vi ser över din verksamhet och gör en avfallsplan som passar både dagens arbetsätt och hur ni vill arbeta i framtiden.

2. Personlig kontakt – när du vill ha det

Du har alltid en kontaktperson som hjälper dig när du behöver, vi är bara ett samtal bort. Men mycket kan du också sköta själv via vår smidiga kundportal; till exempel beställa extra tömning av container eller ta ut statistik för olika typer av rapporter. Vi bistår med kunskap och utbildning och när något nytt dyker upp hittar vi alltid en bra lösning.

3. Utvecklas, det gör vi tillsammans

Efter en tid när vi vet mer om varandra och du har behov av att utveckla verksamhetens återvinning är vi bollplank i det arbetet. Kanske går det att sortera annorlunda och få fram ännu renare material? Det finns alltid förbättringspotential och i vår organisation finns expertkunskap redo att användas.

Ett urval av våra containrar och kärl

I en verkstad uppstår det många typer av avfall. Börja med att hitta din närmaste anläggning så kan vi hjälpa dig att återvinna så mycket som möjligt av de olika materialen. Du kan komma till oss eller så ställer vi ut en container hos dig. Oavsett är det bra både för miljön och din ekonomi.

Det här hjälper vi dig med

 • Din lokala filial är alltid nära och hjälper dig att återvinna olika typer av material.

 • Järnskrot, bilar och maskiner, metaller, elektronik, blybatterier, well, plast, glas återvinner vi till nya produkter.

 • Brännbart, trä och farligt avfall från exempelvis tvättrännor och oljeavskiljare, ser vi till att ta hand om på rätt sätt och enligt gällande lagstiftning.

 • Vi tar fram utrustning och ett arbetssätt som gör att din verksamhet och anläggningen fungerar som den ska.

Så här jobbar vi ihop:

1. Ditt behov är alltid i centrum

Vi börjar med att göra en analys av ditt återvinningsbehov. Vilken typ av avfall har du, hur mycket är det och på vilket sätt har du möjlighet att sortera? Behövs det under ett projekt eller löpande? Vi ser över din verksamhet och gör upp en plan som passar både hur den fungerar idag och hur ni vill arbeta i framtiden.

2. Personlig kontakt – när du vill ha det

Du har alltid en kontaktperson som hjälper dig när du behöver, vi är bara ett samtal bort. Men mycket kan du också sköta själv via vår smidiga kundportal; till exempel beställa extra tömning av container eller ta ut statistik för olika typer av rapporter. Vi bistår med kunskap och utbildning och när något nytt dyker upp hittar vi alltid en bra lösning.

3. Utvecklas, det gör vi tillsammans

Efter en tid när vi vet mer om varandra och du har behov av att utveckla verksamhetens återvinning är vi bollplank i det arbetet. Kanske går det att sortera annorlunda och få fram ännu renare material? Det finns alltid förbättringspotential och i vår organisation finns expertkunskap redo att användas.

Ett urval av våra containrar och kärl

Skrotfrag kan bildemontering och när det är dags att sälja karosserna vidare har vi ett brett erbjudande som gör det lätt att göra rätt. Våra två stora fragmenteringsanläggningar i Göteborg och Oskarshamn och en ny sorteringsanläggning i Sjövik säkerställer en effektiv utsortering av järnskrot, rostfritt och aluminium så att hela 95 % av bilen blir återvunnen.

Med Skrotfrag som partner får du

 • Rätt betalt för dina karosser och ett pris som uppdateras enligt JBF för avtalskunder.

 • Möjlighet att samtidigt sälja övrigt material av värde, exempelvis fälgar, kablage, batterier osv.

 • Flexibilitet och leveranssäkerhet tack vare vår mobila press och personal med rätt kompetens.

 • Smarta och samordnade logistiklösningar baserade på vad du behöver.

 • Snyggt och renstädat på plats efter varje pressning.

Så här går det till:

1. Du tar emot och demonterar

När en skrotbil kommer in till dig, tar du emot den, tömmer, demonterar och plockar ut delar. Är du avtalskund hos Skrotfrag håller du koll på priset via JBF och avgör själv när du vill sälja till oss. Behöver du plats vill du kanske enbart boka pressning och avvakta med själva försäljningen?

2. Du beställer hämtning

Du beställer hämtning genom att ringa eller maila din personliga kontakt eller beställ via kundportalen. Även stående tider för hämtning är möjligt. Därefter bokar vår logistikavdelning på Skrotfrag in press och transport, eller den tjänst vi kommit överens om.

3. Vi bearbetar, betalar och rapporterar

Materialet tas till närmaste fragmenteringsanläggning i Agnesberg eller Oskarshamn, där vi bearbetar, sorterar och skapar ny råvara. Därefter sker utbetalning. I vår kundportal kan du hämta uppgifter om vikt eller annan statistik. Vi hjälper dig även med rapportering till materialredovisning.se

Garanti

Vi garanterar att allt avfall omhändertas enligt gällande miljölagstiftning. Vid miljösanering av fordon återanvänds eller destrueras allt i enlighet med Naturvårdsverkets regler.

Kundportalen visar dig ditt minskade klimatavtryck

I vår kundportal har du löpande tillgång till statistik över ditt företags minskade klimatavtryck baserad på mängden omhändertaget material. Statistiken kan användas för miljörapporter och annan kommunikation.

Logga in här

Så här jobbar
vi ihop

1. Ditt behov är alltid i centrum

Vi börjar med att göra en analys av ditt återvinningsbehov. Vilken typ av avfall har du, hur mycket är det och på vilket sätt har du möjlighet att sortera? Behövs det under ett projekt eller löpande? Vi ser över din verksamhet och gör upp en plan som passar både hur den fungerar idag och hur ni vill arbeta i framtiden.

2. Personlig kontakt – när du vill ha det

Du har alltid en kontaktperson som hjälper dig när du behöver, vi är bara ett samtal bort. Men mycket kan du också sköta själv via vår smidiga kundportal; till exempel beställa extra tömning av container eller ta ut statistik för olika typer av rapporter. Vi bistår med kunskap och utbildning och när något nytt dyker upp hittar vi alltid en bra lösning.

3. Utvecklas, det gör vi tillsammans

Efter en tid när vi vet mer om varandra och du har behov av att utveckla verksamhetens återvinning är vi bollplank i det arbetet. Kanske går det att sortera annorlunda och få fram ännu renare material? Det finns alltid förbättringspotential och i vår organisation finns expertkunskap redo att användas.

Skrota din bil, firmabilen eller ett tyngre fordon?

Vi tar emot ELV (End of Life Vehicles), i form av personbilar och tunga fordon från företag och privatpersoner. Som företagsleverantör av skrotbilar till oss kan du välja att få en direkt utbetalning via bankgiro eller att bli fakturakund. Privatpersoner får betalt direkt via Swish. De flesta av våra anläggningar kan ombesörja hämtning av ditt fordon, oavsett storlek.

Läs mer om hur du skrotar ett fordon

Liftdumper

Vi erbjuder:

 • Öppna containrar i storlekarna 8-21 m3, för t ex järnskrot, trä, konstruktionsmaterial.

 • Täckta containrar i storlekarna 8-10 m3, för t ex brännbart, well, plast.

 • Täta containrar för spån eller andra typer av fuktiga material.

Lastväxlare

Vi erbjuder:

 • Öppna lastväxlarflak i storlekarna 22-38 m3, för t ex järnskrot, trä, brännbart.

Kärl

Vi erbjuder:

 • Kärl i storlekarna 190, 370 och 660 liter för tex. brännbart, well, kontorspapper.

FA-skåp och emballage

Vi erbjuder:

 • Miljöskåp för ert farliga avfall finns i olika storlekar för att kunna täcka era behov. I våra låsbara miljöskåp finns uppsamlingstråg, pulversläckare och plats för emballage för ert farliga avfall.

 • Emballage, här vi tar i samråd med er och utefter era behov fram godkända emballage till ert farliga avfall för att säkerställa er och vår hantering samt vår gemensamma arbetsmiljö.

Komprimatorer

Vid större flöden av material kan vi erbjuda er en effektiv och lönsam hantering:

 • Mobil och/eller stationär komprimator på 20-30 m3, för tex well, brännbart och plast. Vid större flöden innebär en komprimator en optimerad hantering och minskade transporter. Lösningarna anpassas självklart utefter era behov, material och flöden och tar sällan mer plats ett lastväxlarflak.

 • Balpressar för tex well och plast, en balpress kan vara rätt lösning för att minska antalet transporter och optimera er hantering.

 • Rollerpack för t ex trä, träemballage.

Vi använder cookies på den här sidan

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, för att kunna visa personligt anpassat innehåll, analysera trafiken på sidan och för att förstå var våra besökare kommer ifrån. Genom att välja ”Jag accepterar” ger du ditt samtycke. Du kan också välja ”inställningar” för att göra egna val.