Vitvaror

Vitvaror

Större vitvaror som diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar kan innehålla kondensatorer med miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB. Innan vitvarorna kan tuggas sönder i fragmenteringsanläggningen måste dessa demonteras. I Oskarshamn och Agnesbergs utför Skrotfrag denna process för att sedan återvinna stål, aluminium och koppar miljövänligt.

 Skrotfrag är medlem i Svenska Järn och enligt branschorganisationens beslut upphör vi med kontanthantering från och med 1 januari 2013. Även checkar omfattas, eftersom de jämställs med kontanter.

 Vad innebär det?

Som leverantör till oss har du möjlighet att få betalt för skrot på flera olika sätt:

  1. Utbetalning via bankgiro (gäller företag)
  2. Insättning på kort via kortterminal (privatperson eller mindre företag)
  3. Du kan bli ”fakturakund”  (gäller företag)

Miljöhänsyn
Vi är garant för att vitvaruåtervinningen går enligt gällande miljölagstiftning. Allt det som urtappats eller demonterats under miljösaneringen återanvänds eller destrueras i enlighet med Naturvårdsverkets regler och anvisningar.

 

Skrotning av större vitvaror genomförs på följande platser:

  • Oskarshamn
  • Agnesberg fragmentering 

Hitta din anläggning

Vi hjälper dig hitta just den anläggning som du söker.

Läs mer