Transformatorer

Transformatorer

Vid skrotning av transformatorer måste extra säkerhetsåtgärder tas då de kan innehålla farligt avfall i form av isoleroljor, kvicksilver och PCB. Det finns dessutom metaller som skall åter­föras till kretsloppet utan att miljöfarliga ämnen sprids.

I Ulricehamn genomför vi återvinning av transformatorer enligt miljöföreskrifter och krav. Vi transporterar, förvarar, demonterar och återrapporterar detaljerad avfallsstatistik som uppfyller myndighetskrav.

 Skrotfrag är medlem i Svenska Järn och enligt branschorganisationens beslut upphör vi med kontanthantering från och med 1 januari 2013. Även checkar omfattas, eftersom de jämställs med kontanter.

 Vad innebär det?

Som leverantör till oss har du möjlighet att få betalt för skrot på flera olika sätt:

 1. Utbetalning via bankgiro (gäller företag)
 2. Insättning på kort via kortterminal (privatperson eller mindre företag)
 3. Du kan bli ”fakturakund”  (gäller företag)

Miljöhänsyn
Vi garanterar att all återvinning sker enligt gällande miljölagstiftning. Det som urtappats eller demonterats under miljösaneringen återvinns eller destrueras i enlighet med Naturvårdsverkets regler och anvisningar.

Skrotning av transformatorer sker på följande platser:

 • Ulricehamn
 • Jönköping
 • Kållered
 • Alingsås
 • Skövde
 • Töreboda
 • Vara
 • Järna / Södertälje
 • Borås
 • Visby
 • Stenkullen

Hitta din anläggning

Vi hjälper dig hitta just den anläggning som du söker.

Läs mer