Bilskrotning

Bilskrotning

Hos oss kan du vara trygg! Vi är en av de största svenska aktörerna och hanterar själva hela kedjan - från att ta hand om din skrotbil till sanering, destruering och slutligen återvinning av metaller och andra återvinningsbara material.

Vi betalar marknadsmässig ersättning för varje inlämnad komplett bil som skrotas hos oss. Saknas väsentliga delar gör vi ett avdrag.

Du behöver inte oroa dig för att en bil inlämnad till oss ska dyka upp igen eller att det skall komma några efterkrav.

Hämtning
De flesta av våra anläggningar kan ombesörja hämtning av din skrotbil. Ring din närmaste anläggning för besked.

Följande handlingar behövs vid skrotning av en bil.

Om ägaren lämnar bilen för skrotning själv:

  • Senaste registreringsbevis.
  • Giltig legitimation.
  • Bankkort (Mastercard / Visa)

Om bilen lämnas för skrotning av ett ombud:

  • Senaste registreringsbevis signerat av ägaren.
  • I fältet övrig anmälan skriver ägaren: ”Jag godkänner att bilen lämnas till skrot.”
  • Giltig legitimation på ombudet och ägaren.
  • Bankkort (Mastercard / Visa)

Om du saknar registreringsbevis kan du beställa ett nytt här nedan eller ringa närmsta anläggning så hjälper vi till.
OBS Innan du beställer ett nytt registreringsbevis tänk på detta:

  • Registreringsbeviset är tvådelat, den delen som behövs för att skrota en bil är gul.
  • Ett nytt Registreringsbevis kostar 100 kr och behöver lösas ut på ett postkontor eller hos ett ombud.
  • Det är endast det SENASTE registreringsbeviset som gäller, detta innebär att om du beställer ett nytt bevis och sedan hittar det gamla så gäller inte det gamla längre.

Beställ ditt registreringsbevis här.

Skrotfrag har tecknat avtal med GM-gruppen gällande återvinning av personbilar enligt producentansvaret för personbilar.

Bilskrotning först på papperet
Dagen efter att bilen lämnats för skrotning utfärdas ett mottagningsbevis elektroniskt genom direktkontakt med Transportstyrelsen. När mottagningsbeviset registrerats av Transportstyrelsen görs en avställning av fordonet och sedan ett ägarbyte till Skrotfrag. När detta är gjort är bilen avregistrerad. Återbetalning av vägskatt och försäkringspremie sköts av Transportstyrelsen och ditt försäkringsbolag.

Miljöhänsyn
Vi garanterar att bilen omhändertas enligt gällande miljölagstiftning. Det som tappas ur eller demonteras under miljösaneringen återanvänds eller destrueras i enlighet med Naturvårdsverkets regler och anvisningar.

När bilen är sanerad skickas den till en av våra fragmenteringsanläggningar för att återvinna metaller som råvara till stålverk och gjuterier.

Vi kan ta emot din skrotbil på följande platser:

Ring din lokala Skrotfraganläggning för att få dagspris!

Hitta din anläggning

Vi hjälper dig hitta just den anläggning som du söker.

Läs mer