Skrotfrag - återvinner för framtiden

Vår drivkraft är att vara bäst på fragmentering. Detta inkluderar minimal miljöpåverkan och därigenom maximal återvinning av restprodukterna från fragmenteringsprocessen.

Våra tre fragmenteringsanläggningar är alla miljöcertifierade enligt ISO 14001. Förutom det som nämns nedan arbetar vi vidare med flera andra återvinningsprojekt, till exempel ytterligare återvinning av avfallsfraktionen samt rening av glykol.

 • ISO-certifiering
  Än så länge har Skrotfrag 5 anläggningar som är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och AFS 2000:1, och fler är på gång!
 • VisCar
  VisCar är ett system som vi utvecklat för att kunna kvalitets- och miljösäkra saneringen av skrotbilar. Systemet bygger på uppgifter från bilindustrin och erfarenheter som vi gjort under de fyrtio år vi varit aktiva i bilåtervinningsbranschen.
 • Energieffektivisering
  Vi arbetar hela tiden med att energieffektivisera de processer vi använder för att förädla skrot till förstaklassig metallråvara.
 • Täckmassor
  Täckmassor består till största delen av glas, grus och isolering. Denna fraktion kan användas, istället för grus och sand, på deponianläggningar för att bygga interna ”vägar” och täcka över annat avfall.
 • Optimera återvinning av avfallsfraktionerna
  Detta innebär även ökat utvinnande av metaller.

Skrotfrags policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 • Skrotfrag ska bidra till en hållbar utveckling genom materialåtervinning.
 • Den som lämnar material ska kunna känna sig trygg i att Skrotfrag arbetar för att det återvinns på bästa möjliga sätt.
 • Skrotfrag ska sträva efter att vara kundens första val genom att alltid leverera rätt produkt i rätt tid.
 • Skrotfrag ska följa gällande lagar och förordningar samt upprätthålla förtroendet hos myndigheter genom god dialog och ständiga förbättringar.
 • Skrotfrag ska förebygga buller och föroreningar av mark, vatten och luft genom uppföljning och åtgärder.
 • Skrotfrag ska använda energi och andra resurser sparsamt.
 • Skrotfrag ska genom skyddsronder och dialog med personalen säkerställa goda arbetsförhållanden.
 • Skrotfrag ska se till att anställda får tillräcklig kompetens för att hantera arbetsutrustning och maskiner på ett säkert sätt.
 • Skrotfrag ska se till att rätt skyddsutrustning finns och alltid används.

Hitta din anläggning

Vi hjälper dig hitta just den anläggning som du söker.

Läs mer